Den kontante del af forretningen

Få overblik over, hvad det koster

Priser og betingelser for alle ydelser

Ledertræning og forretningsrådgivning

Forretningsrådgivning/coaching pr. time
kr. 2.900

Ved mere end 10 timer, særskilt tilbud

Tre-dages internat Slovenien / Danmark
Kontakt for tilbud

Max. 8 deltagere pr. instruktør

Ledertræning, hel dag incl. forberedelse og materialer
kr. 29.000

Kl. 09.00 – 17.00, max. 15 deltagere pr. instruktør

Ledertræning, halv dag incl. forberedelse og materialer
kr. 19.000

Kl. 09.00 – 13.00 el. 13.00 – 17.00, max. 15 deltagere pr. instruktør

Evt. tillæg ved ledertræning:

Kl. 17.00 – 23.00 (kun til 1/1 dag)
+ kr. 5.000
Ekstra instruktør, DK
+ kr. 10.000
Ekstra instruktør, SI
+ kr. 15.000
Weekend
+ 25%

LVM-kursus

Åbent forløb Slovenien; LVM (incl. fly, hotel, forplejning)
kr. 43.900

Outplacement-forløb

Ledere
kr. 59.000
Specialister
kr. 29.500
To-timers foredrag "På vej videre"
kr. 10.000

Betalingsbetingelser

Individuel rådgivning: Timeforbrug faktureres hver måned. Aftaler er bindende, men kan altid flyttes med 24 timers varsel indtil tre måneder frem.

Lukkede forløb og outplacement: 50% ved ordre, 50% ved forløbets start. Ordren er bindende. Ved aflysning indtil to måneder før forløbets start, refunderes 50% af forløbets samlede pris.

LVM-kurser: 50% ved ordre, 50% 14 dage før kursusstart. Kursets samlede betaling skal have fundet sted inden kursusstart. Tilmelding er bindende. Ved afbud indtil to måneder før kursusstart, refunderes 50% af kursets samlede pris. Ved afbud under to måneder før kursusstart ydes ingen refusion, dog kan pladsen frit overdrages til en anden fra samme virksomhed.

Fakturabetingelser: Alle ydelser tillægges 25% moms. Evt. eksterne omkostninger viderefaktureres med +5%. Betaling netto kontant.

Skal forretningen, organisationen, ledergruppen eller du selv videre?

Skriv til mig – jeg svarer inden for 24 timer.